CRANIOSACRAL 
THERAPY

TERAPIA
CZASZKOWO-KRZYŻOWA

"Zdrowie nigdy nie ginie, ono skupia nasze doświadczenia"
Rollin Becker