Informacje dotyczące korzystania z serwisu

  1. Na listę terapeutów można zostać przyjętym po ukończeniu pełnego szkolenia wg programu opisanego w części „Szkolenia i kursy” oraz po wniesieniu rocznej opłaty w wysokości 200,00 zł brutto (23% VAT) na konto Centrum Polarity.

  2. Wpis jest potwierdzeniem dla zainteresowanych klientów, że osoba wpisana na liście jest absolwentem pełnego szkolenia z TCK i/lub złożyła egzaminy pisemny i praktyczny i spełniła warunki do używania tytułu „certyfikowany terapeuta Terapii czaszkowo-krzyżowej.

  3. Wpłaty przeznaczone są utrzymanie i aktualizowanie strony www.

  4.  Sposób przekazywania danych i ich aktualizację należy każdorazowo ustalać z dr Grażyną Walasek – właścicielem strony www.