dr Grażyna Walasek

Doktor nauk przyrodniczych. Terapeutka i instruktorka terapii Polarity i Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg.  podejścia biodynamicznego.

Od ponad 25 lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i z osobami dorosłymi z różnymi problemami, używając zarówno terapii Polarity jak i Terapii Czaszkowo-Krzyżowej.

Od ponad 10 lat prowadzi wielostopniowe szkolenia dla terapeutów, warsztaty specjalistyczne dla absolwentów i seminaria utrwalające wiedzę i praktykę związane z tymi metodami.

Organizuje egzaminy certyfikujące dla terapeutów - absolwentów wielostopniowego szkolenia TCK w Warszawie i w innych ośrodkach w Polsce.

Popularyzuje metody wspierające i utrzymujące zdrowie człowieka, prowadząc wykłady dla studentów i na konferencjach.

Ponad 10 lat współpracowała ze Studium Psychotronicznym w Warszawie, gdzie prowadziła zajęcia z terapii Polarity.

Ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracowała naukowo badając neurofizjologiczne mechanizmy procesów uczenia się i pamięci, a w 1991 roku uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych - specjalność neurofizjologia.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego (PTBUN) i Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol).